dissabte, 27 de febrer de 2021

Nou curs de català per a adults a Perpinyà

La Casa de la Generalitat de Perpinyà ofereix un nou curs de català per a adults, a nivell d’iniciació. Es tracta d’un curs intensiu setmanal de tres hores. El curs consta de 45 hores de llengua més tres hores gratuïtes de formació cultural. La inscripció també dóna accés prioritari als estudiants a esdeveniments culturals organitzats per la Casa de la Generalitat.

El curs de nivell d’Iniciació tindrà lloc tots els dimarts, de 10 a 13 h, del 2 de març al 29 de juny (excepte vacances escolars i festius). La inscripció està fixada en 105 euros. El nombre de places és limitat, sobretot per respectar el distanciament físic imposat pel context de pandèmia.

Aquests cursos s’imparteixen en col·laboració amb l’associació Òmnium Catalunya Nord i estan dissenyats per a persones especialment motivades que, per motius professionals o personals, aspiren a adquirir un nivell de català suficient per afrontar converses bàsiques.

Inscripcions i informació a la Casa de la Generalitat, 1 carrer de la Fusteria (lloc des Poilus) a Perpinyà. Telèfon. : 04 68 35 17 14, Correu electrònic: casaperpinya@gencat.cat

 

La Casa de la Generalitat a Perpinyà propose un nouveau cours de langue catalane pour les adultes, de niveau initiation. Il s’agit d’un cours intensif de trois heures hebdomadaires. Le cours est composé de 45 heures de langue plus trois heures offertes de formation culturelle. L’inscription permet également aux élèves un accès prioritaire aux événements culturels organisés par la Casa de la Generalitat.

Le cours de niveau Initiation aura lieu tous les mardis, de 10h à 13h, du 2 mars au 29 juin (sauf vacances scolaires et jours fériés). L’inscription est fixée à 105 euros. Le nombre de places est limité, en particulier pour respecter la distanciation physique imposée par le contexte pandémique.

Ces cours sont donnés en collaboration avec l’association Òmnium Catalunya Nord, et sont conçus pour des personnes spécialement motivées qui, pour des raisons professionnelles ou personnels, aspirent à acquérir un niveau de catalan suffisant pour faire face à des conversations de base.

Inscriptions et renseignements à la Casa de la Generalitat, 1 rue de la Fusteria (place des Poilus) à Perpignan. Tél. : 04 68 35 17 14, E-Mail : casaperpinya@gencat.cat 

0 comentaris:

Publica un comentari